Singapore
pthong / Tháng Sáu 28, 2019
Singapore tách ra từ Malaysia và trở thành quốc gia độc lập từ năm 1965. Là quốc đảo có diện tích chỉ 699 km2, dân số khoảng 5 triệu người,…