Malaysia
nttthuong / Tháng Mười Một 25, 2019
Cùng nằm trong khối Asean, Malaysia là một trong những đối tác thân thiết của Việt Nam. Là một đất nước có nền kinh tế phát triển vượt bậc trong…