Afhanistan
thamnt / Tháng Chín 10, 2019
Afghanistan là một đất nước có rất nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản. Chính vì vậy nhu cầu hợp tác kinh tế thế giữa Việt Nam với quốc gia này…