1
Thông tin người nhận & người gửi
Tên người gửi:*
Số điện thoại:*
Email:
Tỉnh thành:*
Quận huyện:*
Phường xã:*
Địa chỉ:*
Quốc gia nhận:*
Tên người nhận:*
Số điện thoại:*
Email:
Địa chỉ:*
2
Thông tin hàng hóa & Dịch vụ
USD
cm
cm
cm
=
kg
kg
(*) Cước phí vận chuyển sẽ được tính theo giá trị lớn nhất. Xem cách tính tại đây
Dịch vụ chuyển phát:
Dịch vụ bảo hiểm:
Phân biệt cách tính
Cách tính trọng lượng theo thể tích
Cân nặng chiều được tính bằng chiều dài ( L ) x chiều rộng ( W ) x chiều cao ( H ) của một gói, tính bằng cm, và phân chia nó bằng 3000.
Trọng lượng thực = ( Chiều dài ) x ( Chiều rộng ) x (Chiều cao)5000
CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO GIÁ TRỊ HÀNG VÀ TRỌNG LƯỢNG HÀNG
Gấu bông có trọng lượng thực nhỏ hơn nhưng số đo 3 chiều lớn hơn Laptop nên sẽ chiếm chỗ trong khoang máy bay nhiều hơn laptop. Vì thế cước phí vận chuyển gấu bông cao hơn cước phí chuyển laptop.
Trọng lượng thực = ( Chiều dài ) x ( Chiều rộng ) x (Chiều cao)5000