Đăng ngày: 21/06/2019

Chính sách bảo hiểm hàng hóa của FadoExpress:

  • Mức bảo hiểm vận chuyển là 3% giá trị hàng hóa khai báo. Mức tối thiểu của gói bảo hiểm hàng hóa là 1 triệu đồng (1.000.000 VND ) cho mỗi đơn hàng.
  • Đối với hàng hóa khi khách hàng gửi đi có sử dụng gói bảo hiểm vận chuyển, nếu hàng hóa bị thất lạc thì Fadoexpress sẽ bồi thường 100% giá trị hàng khai báo. Mức bồi thường tối đa cho mỗi đơn hàng là 30 triệu đồng (30.000.000 VND ). Không áp dụng với trường hợp hàng hóa bể vỡ hư hỏng, bị cơ quan chức năng thu giữ
  • Đối với hàng hóa khách hàng gửi đi không sử dụng gói bảo hiểm vận chuyển, nếu hàng hóa bị thất lạc thì Fadoexpress sẽ bồi thường 20% giá trị hàng khai báo. Mức bồi thường tối đa cho mỗi đơn hàng là 2 triệu đồng ( 2.000.000 VND ). Không áp dụng với trường hợp hàng hóa bể vỡ hư hỏng, bị cơ quan chức năng thu giữ
  • Quá 30 ngày kể từ ngày gửi hàng, mọi thắc mắc khiếu nại của việc gửi hàng sẽ không được giải quyết.
  • Tất cả vấn đề liên quan đến việc gửi hàng, quý khách vui lòng liên hệ cskh 0909 931 247 để được hỗ trợ.